homoviator: (TreasureBox)
[personal profile] homoviator

Wieczysty spis fanfików moich, co by się czytacz i autor nie pogubił.

Na dreamwidth trzymać zamierzam tylko X-Men i Sherlocka Holmesa BBC, ale patrząc wstecz, to się zawsze rozwija w sposób chaotyczny i niespodziewany :)

Have Fun in Fiction moi drodzy!

Brat większy i brat mniejszy

Unia bez nazwy


..................jjjjj


llllllllllllllll
Na razie tyle, to konstrukcja w procesie, ergo będę tutaj nieustannie coś dopisywał i dokładał :)From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

August 2012

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 3031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 28th, 2017 04:44 pm
Powered by Dreamwidth Studios